Agilityreglene

NKK’s regelverk finner du på NKK’s side under  “aktiviteter”, “agility”. Her følger et kort sammendrag av agilityreglene – greit å lese før både uoffisielle og offisielle konkurranser!

*************************** 

BANEFEIL

Hver banefeil medfører 5 feilpoeng. Når hunden får banefeil er det bare å fortsette videre. Dommer holder opp en åpen hånd for å vise banefeil. Banefeil dømmes ved følgende forhold:

 • Riv av hinder eller del av hinder forårsaket av hund eller fører.
 • Ved berøring av hund i forbindelse med hinderpassering eller ved berøring av hindre.
 • Dersom fører oppfører seg slik at kontakt vil kunne skje, og skjer, dømmes banefeil.
 • Hund som gjentatte ganger tar fysisk kontakt med føreren idømmes banefeil.
 • Hund som ikke berører kontaktfeltene – en banefeil pr. manglende felt.
 • Fører river hinder som er tatt.
 • Fører passerer mellom markeringspinnene som markerer start eller mål, og tiden vil starte når fører passerer startlinjen før hunden.

VEGRING

Hver vegring medfører 5 feilpoeng. Enhver vegring må umiddelbart korrigeres ved at hinderet passeres på nytt. Ellers diskvalifiseres ekvipasjen grunnet «feil hinder». Dommer holder opp en knyttet neve for å vise vegring.

Vegring dømmes ved følgende forhold:

 • Hund som vegrer seg for å utføre et hinder (stopper opp foran hinderet).
 • Fører som stopper hunden umiddelbart før et hinder.
 • Fører som fysisk hjelper hunden ved hinderpassering.
 • Hund som passerer forbi eller under et hinder.
 • Hund som stopper i banen.

På vanlige konkurranser (og Klubbmesterklassen) blir det disk fra fjerde vegring i banen totalt.

På Bronsemerkeprøven (og Rekruttbanen) blir det disk fra fjerde vegring per hinder.

DISKVALIFIKASJON

Ved diskvalifikasjon får ekvipasjen ikke merket, men kan fullføre banen hvis de gjør det uten å trene i banen – det betyr at de må bare løpe videre og hoppe over alle vanskeligheter de ev. møter senere i banen. Dommer holder opp armene i kryss og blåser i fløyten ved disk.

Ekvipasjen diskvalifiseres ved følgende forhold:

• Hund som bærer halsbånd i ringen.

• Fører som har noe i hånden, eller har godbiter eller andre hjelpemidler med i ringen.

• Hund som passerer startlinjen før dommeren har gitt klarsignal.

• Hund som lufter seg i ringen.

• Hund som er ute av førers kontroll og/eller løper ut av ringen.

• Hund som passerer hinder feil vei.

• Hund som påbegynner utførelse av feil hinder.

• Tre vegringer til sammen i banen (se egne regler ved Bronsemerkeprøven)

• Vegring som ikke rettes opp.

• Ekvipasje som overskrider maksimumstiden.

• Fører som utfører et hinder, hopper over eller passerer under/gjennom et hinder.

• Fører som viser usportslig opptreden.

• Fører som viser upassende oppførsel overfor dommeren.

• Hardhendt behandling av hunden.

• Hund eller fører som forstyrrer ett hinder som skal tas på en slik måte at hinderet ikke kan utføres riktig.

• Å starte på nytt etter at hunden har passert startlinjen.

• Fører avbryter løpet

• Hund som konstant biter i/etter føreren

• Fører starter elektronisk tidtaking på bordet

Anne Christine Brenne

Advertisements